Prefectures where concerts was performed

Top 30

All

Order Prefecture The number of performances
1 Tokyo 92
2 Kanagawa 25
3 Osaka 24
4 Aichi 22
5 Shizuoka 15
6 Fukuoka 15
7 Niigata 13
8 Miyagi 12
9 Saitama 12
10 Hokkaidou 12
11 Nagano 10
12 Ibaraki 9
13 Hyogo 9
14 Gunma 8
15 Kyoto 7
16 Hiroshima 7
17 Ishikawa 7
18 Kumamoto 7
19 Tochigi 7
20 Fukushima 6
21 Chiba 6
22 Kagoshima 5
23 Oita 5
24 Nagasaki 5
25 Toyama 5
26 Gifu 4
27 Shiga 4
28 Tokushima 4
29 Tottori 4
30 Kagawa 4
31 Ehime 4
32 Mie 4
33 Aomori 3
34 Yamanashi 3
35 Iwate 3
36 Saga 3
37 Wakayama 3
38 Yamaguchi 3
39 Akita 3
40 Nara 2
41 Fukui 2
42 Okinawa 2
43 Shimane 2
44 Kouchi 2
45 Okayama 2
46 Miyazaki 2
47 Yamagata 2